Survey Party arbetar utifrån ledorden noggrannhet, integritet och opartiskhet.

Vi tillhandahåller kunder beslutsmaterial som insamlats på vetenskapligt fastslagna metoder med hänsyn tagen vill varje unikt ändamål. I beslutsmaterialen som tillhandahålls finns metoder, uträkningar och analyser tydligt beskrivna och motiverade för en läsare att förstå. Objektiviteten i vårt arbetssätt gör att  Survey Party och dess anställda bara redovisar data som har samlats in och bearbetats på erkända statistiska- och ekonometriska metoder.

All information som Survey Party tillhandahåller sina kunder görs under konfidentialitet. När information har samlats in från individer gäller konfidentialiteten individernas identitet och identifierbarhet.
Survey Party ska tillhandahålla bästa möjliga beslutsunderlag vid ett givet tillfälle.