Survey Party är ett företag från Lund i den växande Öresundsregionen. Vår uppgift är att främja tillväxten och utvecklingen hos företag, organisationer och institut genom att tillhandahålla goda beslutsunderlag baserade på analyser av högsta kvalitet. Våra tre fokusområden är Beteende, Statistik och Metodik. Våra erfarenheter och expertkunskaper inom dessa områden ligger till grund för skapandet av våra tre tjänster AlcoMetrix, Biometriska undersökningar och E-hälsa.

Survey Party har sedan 2015 varit ledande på kontextuell biometrisk information, genom att applicera den senaste kunskapen och tekniken på nya- samt traditionella utmaningar. Survey Partys val av metoder är baserade på väletablerade vetenskapliga metoder och teorier. Survey Party använder dessutom bara tekniska lösningar som tål kritisk granskning och som kan kalibreras samt verifieras mot etablerade standarder.