Fysiologiska mätningar är ett samlingsnamn för en rad olika mätmetoder som mäter olika kroppsliga och vitala funktioner samt reaktioner. Denna typ av mätmetoder lämpar sig väl för att mäta kroppsliga reaktioner och funktioner. Detta görs idag via små bärbara enheter som kontinuerligt samlar in den önskvärda informationen, denna metod lämpar sig väl för undersökningar av organisatoriska processer, miljömässiga förändringar och beteendemässiga förändringar.

För mer information om hur Fysiologiska Mätningar kan hjälpa dig, hör av dig till oss.

Hanway Tran

E-post: hanway.tran@surveyparty.se

Mobil: +46 70-787 56 81

Kristian Axelsson

E-post: kristian.axelsson@surveyparty.se

Mobil: +46 70-943 62 34