Survey Partys företagshälsotjänst är framtagen för att reducera stress och stressrelaterad frånvaro, genom att fungera preventivt. Lösningen förebygger uppbyggnaden av långvarig- och negativ stress genom att kontinuerligt mäta vissa vitalvärden som är kopplade till negativ stress och informera användaren om situationen. Det ger ledning och anställda verktyg att förändra sina vanor, vilket leder till en bättre psykosocial arbetsmiljö och främjar företagets effektivitet samt produktivitet.

Med vår erfarenhet och kunskap av att arbeta med personkänslig information har vi rutiner och processer för att samla in, lagra och arkivera känslig information. Det gör att hälsotjänsten snabbt kan implementeras i en organisation där varje individs integritet är säkrad, samtidigt som nyttan med hälsotjänsten snabbt kommer er organisation tillgodo.
Survey Partys företagshälsotjänst är en av få tjänster som redan uppfyller kraven på EUs kommande dataskyddsförordning, det garanterar varje individ ett skydd för deras information och dess användning. Det säkerställer även att individen får tydlig och enkel information så de förstår innebörden av tjänsten.
Hälsotjänsten riktar sig till både företag och anställda. Där de anställda får en hälsoklocka som varnar dem när stressen är för påtaglig och långvarig. Ledningen däremot får en anonymiserad sammanställning över företagets risk-, hälso- och stressnivåer så de vet var de ska rikta sina personalvårdsinsatser.

För mer information om hur vår Företagshälsolösning kan hjälpa dig, hör av dig till oss.

Hanway Tran

E-post: hanway.tran@surveyparty.se

Mobil: +46 70-787 56 81

Kristian Axelsson

E-post: kristian.axelsson@surveyparty.se

Mobil: +46 70-943 62 34

Erik Olausson

E-post: