Eyetracking är en metod som går ut på att följa ögonens rörelser och beteenden, vilket tydligt visar vad personerna har sett och vad de tyckt var intressant. Eyetracking är en etablerad metod för att undersöka gränssnitt, design och reklam, där det tydligt framgår om budskapet har uppfattats eller missats redan innan det går till tryck eller publicering.

För mer information om hur Eyetracking kan hjälpa dig, hör av dig till oss.

Hanway Tran

E-post: hanway.tran@surveyparty.se

Mobil: +46 70-787 56 81

Kristian Axelsson

E-post: kristian.axelsson@surveyparty.se

Mobil: +46 70-943 62 34