E-hälsa är ett ämne som ligger Survey Party nära hjärtat och genom mångårig erfarenhet av biometriska-, neurometriska- och hälsomässiga mätningar, har Survey Party en unik erfarenhet kunskap inom detta område. Det är dessa kunskaper och erfarenheter som ligger till grund för Survey Partys E-hälsolösningar.

Survey Partys E-hälsolösningar gör skillnad för individer och för samhället. Då stress är den största orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige, valde vi att fokusera på att hjälpa en stor grupp människor att undvika dessa sjukskrivningar genom en preventiv företagshälsolösning som förhindrar att stressbeteendet eskalerar till utbrändhet.

För mer information om hur våra E-Hälsolösningar kan hjälpa dig, hör av dig till oss.

Hanway Tran

E-post: hanway.tran@surveyparty.se

Mobil: +46 70-787 56 81

Kristian Axelsson

E-post: kristian.axelsson@surveyparty.se

Mobil: +46 70-943 62 34