Insamling av information via utrustning som mäter en persons fysiska tillstånd betecknas biometrisk information. Biometriska undersökningar används för att ge unika insikter till individers beteenden. Detta tillåter Survey Party att komplettera kvalitativ information med kvantiativa mätningar som leder till bättre insikter och resultat.

Biometriska undersökningar är lämpliga för alla områden där individuella personers beslut får stora konsekvenser hos medarbetare och organisationer. Det är ett verktyg som är särskilt lämpat för produktutveckling, organisatoriska processer och hälsoutvärderingar.

Survey Party har tre huvudsakliga områden inom biometriska undersökningar.
Den första av dessa är brainscanning som är ett verktyg för att bättre förstå och förmedla upplevelser av exempelvis produkter, varumärken och konkurrenter till våra kunder.
Den andra är eyetracking, som vi tillämpar för att följa ögonrörelser och på så vis bättre förstå vad som är lockande och mindre lockande i exempelvis design, gränssnitt och kommunikation. Slutligen, fysiologiska mätmetoder som involverar att fysiska reaktioner som exempelvis puls, svettningar samt blodtryck mäts för att bidra med insikter om känslomässiga och beteendemässiga förändringar.

Survey Party rekommenderar kombinationer av dessa tre områden för bästa resultat, där brainscanning och eyetracking är en god kombination för att förstå vad någon lägger märke till samt hur det upplevs. Ytterligare en bra kombination är puls och blodtrycksvariation för att ge inblick i känslomässiga förändringar över tid.

Kontakta oss för en dialog om hur Biometriska Undersökningar kan hjälpa dig och din verksamhet.

Hanway Tran

E-post: hanway.tran@surveyparty.se

Mobil: +46 70-787 56 81

Kristian Axelsson

E-post: kristian.axelsson@surveyparty.se

Mobil: +46 70-943 62 34